Το καταστατικό του συλλόγου

Το Καταστατικό του 1922

Στο πρώτο Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων του Συλλόγου "Η Αγάπη" διαβάζουμε, στη σελίδα 20, στο πρακτικό με αριθμό 7 όπου παρατίθεται το πρώτο καταστατικό του συλλόγου.

Πρακτικόν Αριθ.7

Καταστατικόν του Συλλόγου Κων και Δίδων Μηθύμνης "Η Αγάπη"

Σύλλογος Κων και Δίδων Μηθύμνης Ιδρυθείς τω 1922

Καταστατικόν

Κεφ. Α'

Ίδρυσις και σκοπός του Συλλόγου

Αρθρ. 1ον

Ιδρύεται εν Μηθύμνη Σωματείον υπό τον τίτλον Σύλλογος Κων και Δίδων Μηθύμνης "Η Αγάπη" έδραν έχον την κωμόπολιν Μηθύμνης και σκοπόν α. την παροχήν πάσης δυνατής ανακουφίσεων εις τους εν μετώπω ευρισκόμενους Μηθυμναίους στρατιώτας, δι' αποστολής διαφόρων χρήσιμων ειδών β. την ανάπτυξιν των μελών αυτού δια διαλέξεων, εορτών και επωφελών περιοδικών κ.λπ. γ. την ηθικήν και υλικήν υποστήριξιν της σπουδάζουσας νεολαίας δια προμηθείας εις αυτήν βιβλίων και ειδών υποδύσεως, επενδύσεως κ.λπ. δ. την υποστήριξιν των απόρων οικογενειών της κοινότητας Μηθύμνης των δεομένων οιανδήποτε υποστήριξιν, και εγκρινομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Με το πέρασμα του χρόνου οι ανάγκες άλλαξαν, οι ορίζοντες του συλλόγου διερύνθηκαν αλλά οι σκοποί και οι αξίες που οδήγησαν στην ίδρυσή του παραμένουν ζωντανές.


 

Το Καταστατικό του 1996

Το έγγραφο αυτό είναι σε ισχύ από τις 9 Οκτωβρίου 1996


 

Το Καταστατικό του 1979

Το έγγραφο αυτό είναι σε ισχύ από τις 14 Σεπτεμβρίου 1979