Επιστολές των στρατευμένων συμπολιτών μας στον πόλεμο του 1922

Με την ίδρυσή του ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας "Η Αγάπη" προσπάθησε να ανακουφίσει τους συμπολίτες που ευρίσκονταν στο μέτωπο του πολέμου. Συνέταξε καταλόγους με όλους τους Μηθυμναίους που υπηρετούσαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας και φρόντιζε να τους στέλνει μικρά δέματα με είδη πρώτης ανάγκης.

Οι παραλήπτες δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν το Σύλλογο με επιστολές που έστειλαν. Συχνά τις επιστολές αυτές δε τις έγραφαν οι ίδιοι αλλά οι γραμματικοί ή κάποιοι φίλοι που ήξεραν γραφή.

Στο αρχείο του συλλόγου υπάρχουν λίστες με τους στρατιώτες και τις μονάδες που υπηρετούσαν. Με βάση αυτές τις λίστες έγινε η αποστολή των δεμάτων.

 • Τσησλάκης Αντώνιος, 54ον Σύνταγμα Πεζικού, 1ος Λόχος, Τ.Τ. 934Α
 • Ράπτης Ιωάννης, 7ον Πεζικό Σύνταγμα, 6ος Λόχος, Τ.Τ. 907
 • Λιμνιός Μηνάς, 2ον Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως, 4ον Τάγμα, 10ος Λόχος, Τ.Τ. 902 Θείρα
 • Ιωαννίδης Δημήτριος, 13η Μεραρχία, Τ.Τ. 922
 • Παρέλης Ευστράτιος, 50ον Σύνταγμα Πεζικού Μεταγωγικού Σώματος, Τ.Τ. 928
 • Κουκούλας Ι, 1ο Σώμα Στρατού, Διμοιρία Διανομών Τ.Τ. 924
 • Μαλαθρώνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λόχος Προσωπικού, Όρχος αυτοκινήτων, Τ.Τ. 902 Σμύρνη
 • Κουκούλης Πέτρος, 5ος Λόχος, 50ον Σύνταγμα Πεζικού, Τ.Τ. 928
 • Δελινικολής Παντελής, Ανεξάρτητος Λόχος Υποδοχής, Τ.Τ. 934
 • Μόλβαλης Χαράλαμπος, Λόχος Αιχμαλώτων Μηχανικού, Τ.Τ. 902
 • Πατσής Γεώργιος, 22ον Σύνταγμα Πεζικού, 5ος Λόχος, Τ.Τ. 904
 • Κουτζαμάνης Ηλίας, 5ον Σύνταγμα Πεζικού, 5ος Λόχος, Τ.Τ. 928
 • Παραστασίδης Κωνσταντίνος, 6ον Σύνταγμα Πεζικού, 1η πυροβολαρχία, Τ.Τ. 919
 • Ζεϊμπέκης Νικόλαος, ΙΙ 2η Μοίρα Ορειβατικού Μεταγωγικού Σώματος Τ.Τ. 907
 • Αχίλας Δ., Έφιππος Μοίρα Π.Π. 2ου Πολ-χίου, Τ.Τ. 926
 • Γεωργιάδης Παν., 48ον Σύνταγμα Πεζικού Μεταγωγικού Σώματος, Τ.Τ. 917
 • Παπάς Παρασκευάς, Γ Σταθμός Μοίρας Γέφυραας Αν. Θράκης
 • Ζεϊμπέκης Απόστολος, 1ον Χειρουργείον, 7ης Μεραρχίας Τ,Τ, 904
 • Χίου Ηλίας του Ιωάννου, 1ος Λόχος Ελπίδων Αλεξανδρούπολη
 • Μακρής Π., 37ον Σύνταγμα Πεζικού, 9ος Λόχος, Τ.Τ. 904

Σ’ έναν άλλο κατάλογο με στρατιώτες, με ημερομηνία 2 Αυγούστου 1922, συναντάμε τα παρακάτω ονόματα:

 • Δεκ. Καρακομνηνός Παναγιώτης, 48ον Πεζικό Σύνταγμα Μεταγωγικών Σωμάτων, Τ.Τ.917
 • Στρ. Κελέσης Αντώνιος, 22ον Σύνταγμα Μ. Σώματος, Τ.Τ. 904
 • Στρ. Ιωάννην Μιχαλακούκον VII Αγέλη Σφαγείου Τ.Τ. 904
 • Στρ. Παναγιώτην Σούγιουλτζη III Μοίρα Οβιδοβόλων 8η Μεραρχία Τ.Τ. 925
 • Στρ. Βαβαρίνην Απόστολον 6ον Σύνταγμα Αρχιπελάγους 2η Πυροβολαρχία Τ.Τ. 904
 • Νοσοκ. Ευάγγελον Δούκαν 2ον λόχον Εμπέδου Δεδέ Αγάτς.
 • Στρ. Γεώργιον Κυριακού Τζανή 2ος λόχος Έμπεδον Πεζικόν εις Δεδέ αγατς
 • Στρ. Βατήν Ιωάννην 3/40 Συνταγμα Ευζώνων 11ος λόχος Τ.Τ. 930
 • Στρ. Βατήν Γεώργιον Συνταγμα Ασφαλείας Σιδηροδρομικής Γραμμής 9ος λόχος Τ.Τ. 917
 • Στρ. Καράνταγλην Γεώργιον 23ον Πεζικόν Σύνταγμα 6ος λόχος Τ.Τ. 904
 • Στρ. Σάμπου Δημήτριον 4ον Σύνταγμα Μετόπισθεν 1ος λόχος Τ.Τ. 940
 • Στρ. Μαχαίρα Δημήτριον 43ον Σύνταγμα 7ον λόχον Τ.Τ. 927
 • Στρ. Αντώνιον Σ. Κελέση 4ον Πεζικόν Σύνταγμα 7ος λόχος Τ.Τ. 908
 • Στρ. Αθηνιώτην Αλέξανδρον 22ον Σύνταγμα Μ. Επιτελείου VII Μερ. Τ.Τ. 904
 • Φραγκούλην Βασίλειον 54ον Σύνταγμα Πεζικού Επιτελείον 1ον Τάγμα Τ.Τ. 934
 • Κλειώτην Νικόλαον 27ον Πεζικόν Σύνταγμα 2α Πολυβολαρχίαν Τ.Τ. 911
 • Κουτζαμάνης Εμμανουήλ 50ον Σύνταγμα Πεζικού 3ος λόχος Τ.Τ. 901
 • Μυτηληνιόν Ανδρέαν Παράρτημα 1ου Μόνιμου Συνεργείου Μουδανιών Τ.Τ. 919
 • Καραγκιαούρην Αχιλλέα 3ον Ιππικόν Σύνταγμα 4η Ίλη Τ.Τ. 926
 • Σερέτην Γεώργιον 37ον Σύνταγμα 7η Με