Βαβαρίνης Απόστολος

904 τη 8/8ου/22

Προς την κυρίαν Πρόεδρον Συλλόγου Κων και Δων Μηθύμνης. Σήμερον εγενόμην κάτοχος του δέματός σας και δεν φαντάζεσθαι την χαράν την οποίαν ησθάνθην διότι ευρισκώμενος εις τα βουνά της Μ. Ασίας δεν υστερίθην και εγώ το Δώρον της Πατρίδος μου. Εκ τον προτέρον δεχόμεθα ολοψύχως τας ευχάς σας όπος γρήγορα επανέλθωμαιν εις τας οικογενειάς μας.

Και εκ δευτέρου σας συγχαίρομαιν δια την ίδρυσην του εν λόγου Συλλόγου του οποίου ο σκοπός είναι ιερός

Δέξου τας πγιό θερμάς μου ευχαριστίας βγαλμένας από την πγιο βαθγιά γωνιά της καρδγιάς μου.

Μεθ' υπολήψεως

Απόστολος Ν. Βαβαρίνης

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Απόστολου Βαβαρίνη lightbox[argiriou]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Απόστολου Βαβαρίνη Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Απόστολου Βαβαρίνη lightbox[argiriou]Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Απόστολου Βαβαρίνη