Κουτζαμάνης Ελευθέριος

006_19220813_Κουντζαμάνης Ελευθέριος.jpg

Τ.Τ. 924 τη 13-8-22

Κυρία Ελένη

Έλαβα το δέμα το οποίον μου είχατε στήλη και χαίρω πολύ δια την ενθύμισήν σας. Μένω δε πολύ ευχαριστημένος από την ημετέρα αδελφότιτα διότι βλέπω να έχετε πολύ ενδιαφέρον εις τους μακράν της πατρίδος μας ___Αγυτιζομένους πατριώτας.

Ανέθεσε τα δέοντά μου εις τους αγαπητούς πατριώτας μας.

Μεθ' εκτιμήσεως

Ελευθ. Κουντζαμάνης