Ρόμπας Μιχαήλ

Προς Τον Σεβαστόν Σύλλογον Μυθήμνης

Σεβαστοί μου Κύριοι

Δια της παρούσης μου, σπεύδω όπως αναγγείλω προς υμάς την λήψην της υπεργλυκυτάτης, και ψυχοστόργου, επιστολής σας, και του ευχαρίστου δέματος.

Σπεύδω δε με στωϊκόν τρόπον, όπως αποδίδω τας ευχαριστίας μου, αμηχανών τίνι τρόπω να δείξω την ευγνωμοσύνην μου, δια τον προς εμέ ευγενήν και ευεργετικόν τρόπον, και φιλοστοργίαν.

Δέξασθε παρακαλώ την προς υμάς έκφρασιν του βαθυτάτου σεβασμού και ευγνωμοσύνην μου.

Ο μέχρι εσχάτως υπήκοός Σας ..

Ρόμπας Μιχαήλ

Τ.Τ. 930 τη 2/8/22

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μιχαήλ Ρόμπα lightbox[argiriou]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μιχαήλ Ρόμπα Η εύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Μιχαήλ Ρόμπα lightbox[argiriou]Η εύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Μιχαήλ Ρόμπα