Ζουμπούλης Δ.

Αφιόν τη 6-8-22

Αξιότιμος Κα

Δια της παρούσης μου ως μόνον σκοπόν έχω να σας στείλλω μέσα από τα βάθη της Μικρασίας έναν εγκάρδιον χαιρετισμόν, χαιρετισμόν αδερφικό που ενώνει την ιδέαν σας με το ---- το οποίον με περιβάλει και με κρατεί εδώ κάτω εγγύς των συρματοπλεγμάτων έτοιμον να πλείξω κατακέφαλα εκείνον όστις θα τολμήσει να προσβάλει τη μεγάλην μας τώρα πλέον Ελλάδα.

Δεν παραλείπω επίσης να συγχαρώ την ευγενικόν καρδιά η οποία έθεσε εις έργον τόσας μεγάλας θυσίας δια τας οικογενείας των απόρων οικογενειών μας και η οποία δεν αρκείται μέχρις εκεί αλλά μεριμνά και δια την ανακούφισιν και ημών.

Είναι αληθές ότι το δέμα εξεταζόμενον αυτό καθ' εαυτό δεν ενέχει τη σημασίαν και σπουδαιότητα όσην έχει η ιδέα της πρόθεσης της αποστολής του και γι' αυτό σας ευχαριστώ απείρως.

Κλείω λοιπόν την παρούσαν μου με την υστάτην παράκλησιν, όπως δεχτείτε την άπειρον ευγνωμοσύνην μου.

Με εκτίμησιν

Δ. Ζουμπούλης

11 Πεζ. -----------

Τ.Τ. 924

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Δ. Ζουμπούλη lightbox[zouboulis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Δ. Ζουμπούλη Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Δ. Ζουμπούλη lightbox[zouboulis]Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Δ. Ζουμπούλη