Καράδαγλης Γεώργιος

Τ.Τ. 904 τη 2/8/22

Σύλογον Κυριών και Δεσπινήδων Μυθύμνης

Μετά μεγάλης μου χαράς έλαβα τα δώρα τα οπία μου αποστείλατε κε σας ευχαριστώ θερμώς.

Επίσης βλέπω ότη υπάρχη μεγάλη ευχαρίστησης δι' ημάς όπου ευρισκόμεθα ες την Μ. Ασίαν επί μακρόν διάστημα κε εκπληρούμε μετά πόθου την λατρευτή μας πατρίδα.

Ως αφορά δε όπου με γράφετε ότη θα μου ίνε γνωστός ο σύλογος της πατρίδος μου δια αυτό θα σας παρακαλέσω να μην με παρεξιγίτε καθότη δεν εγνώριζα ένεκα του μακρού διαστήματος της απουσίας μου.

Σας χερετώ θερμώς

ο Στρατιώτης

Καράδαγλης Γεώργιος

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καράδαγλη lightbox[karadglis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καράδαγλη Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καράδαγλη lightbox[karadglis]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καράδαγλη