Κατζουράνης Αθανάσιος

Τ.Τ 930 Τη 4 Αυγούστου 1922

Αξιότιμος κ. Πρόεδρος

Μήθυμναν

Επί τη αφίξει του δέματος υμών είναι τόση αφάνταστος η χαρά ην εγώ ησθάνθην, δια τούτο δε ευχαριστώ υμάς ως και τα μέλη του Συλλόγου, αίτινες πάντοτε ενθυμείσθε τους πατριώτας πολεμιστάς και προσέτι τους ανακουφίζετε με τους γλυκείς ημών λόγους.

Μεθ' υπολήψεως

Αθ. Κατζουράνης

Η επιστολή του Αθανάσιου Κατζουράνης lightbox[katzouranis]Η επιστολή του Αθανάσιου Κατζουράνης