Στυλιανός Γιακουμής

Κυουτάχεια τη 7/Αύγουστου/1922

Προς την Σευαστήν Κυνώτιτα Μυθήμνης

Λαμβάνο την τυμήν να σας αποστίλω τους εκαρδίου μου χαιρετισμούς δια το μικρόν δόρον όπου μου αποστίλατε εις ειμάς δε εφάνη πολλοί μεγάλον και σας ευχαριστώ πάρα πολλοί είσται δε άξι συχαρητρίον δια τον σκοπόν σας όπου εκάναιται. Εάν ερωτάται από υγείαν δόξα τον θεόν είμαι καλά το αυτό και δ' ειημάς θερμός ποθώ ευρίσκομαι ες Κιοτάχειαν της Μ. Ασίας και υποφέρομε δια τα όνειρα της γλυκιάς μας πατρίδος άλλο δεν έχω Μεθ' υπολήψεος Σας χαιρετό όλους τους πατριότας

Στιληανός ΓιακουμήςΗ πρώτη σελίδα της επιστολής του Γιακουμή Στυλιανού lightbox[stilianos]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γιακουμή Στυλιανού