Χατζηκωνσταντίνος Ιγνάτιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ

ΕΝ ΙΝΕΓΚΙΟΛ

Αριθμ. Πρωτ. ----

Εν Ινεγκιόλ τη 5 Αυγούστου 1922

Κυρία Πρόεδρος

Έλαβον την από 20-7-22 επιστολήν σας, συνάμα δε και το δέμα, δια το οποίον σας ευχαριστώ θερμότατα. Σας αποστέλλω δε και τα ηλικρινή μου συγχαρητήρια, δια τα ευγενή αισθήματα τα οποία σας ώθησαν την σύμπτυξιν του φιλανθρωπικού και ιδεολογικού τούτου Συλλόγου, ο οποίος τιμά την ιδιετέραν μου Πατρίδα! Και πάλιν σας ευχαριστώ δια την ευγενή καλοσύνην ην ελάβατε, να μου στείλεται την επιστολήν και το δέμα δια των οποίων δυκνείεται ότι δεν μας ξεχνάται αν και ευρισκόμασθε πολύ μακράν, πράγμα δε το οποίον μας ανακουφίζει πάρα πολύ.

Μετά τιμής

Ι. ΧατζηκωνσταντίνοςΗ επιστολή του Χατζηκωνσταντίνου lightbox[xatzikon]Η επιστολή του Χατζηκωνσταντίνου