Χατζής Θεολόγος

Σανατόριον τη 4/2/950

Προς τον Σύλλογον Δεσποινίδων Μηθύμνης

Αξιότιμοι,

Με μεγάλη μου χαρά σας πληροφορώ ότι σήμερα έλαβα εκ μέρους του Συλλόγου υμών επιταγήν εκ δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) και Σας ευχαριστώ θερμώς εκ βάθους καρδίας, διότι εδώ μακράν υμών και εις το κρεββάτι της νοσηλείας μου μου δώσατε βάλσαμον παρηγορίας και οικονομικής ενισχύσεως κατά τας δυσκόλους στιγμάς τας οποίας διέρχεται η δεινοπαθούσα οικογένειά μου.

Ευχαριστών υμάς εύχομαι όπως ο Ύψιστος δίδει παν το αγαθόν δια την τόσον θεάρεστον πράξις υμών.

Διατελώ και μένω πάντοτε υπόχρεος εις τον υφ' υμών Σύλλογον

Θεολόγος Χατζής

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Θεολόγου Χατζή lightbox[xatzitheologos]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Θεολόγου Χατζή Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Θεολόγου Χατζή lightbox[xatzitheologos]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Θεολόγου Χατζή