Γρηγορίου Ιγνάτιος

Τ.Τ. 930 τη 2/8/22.

Καν Ελένην Καναράχου

Μήθυμναν

Δια της παρούσης μου πληροφορώ υμίν ότι κάτοχος εγενόμην του αποσταλλέντος δέματος και της εσωκλείστου επιστολής σας. Σπεύδω κι εγώ μετά προθυμίας συγχαρώ υμάς δια το ενδιαφέρον το οποίον τρέφεται δια τους Μηθυμναίους στρατιώτας

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γρηγορίου lightbox[grigoriou]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γρηγορίου Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Γρηγορίου lightbox[grigoriou]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Γρηγορίου