Κελέσης Aντώνης

Προς

την Κυρίαν Πρόεδρον

Συλλόγου Κων Δων Μηθύμνης

η "Αγάπη"

Κυρία σας αποστέλω τας θερμάς ευχαριστίας μου δια το δώρον το οποίον ελάβατε την καλωσύνην να μου αποστείλεται.

Δε γνωρίζεται τι ανακούφησιν μου προξένησεν το δώρον σας και δη προερχόμενον εκ μέρους του Συλλόγου σας και μας ενθύμησεν τα πτωχικά σπήτια μας.

Δεν υμπορώ να γράψω θέλω ώμος να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλήν πρόοδον δια το φιλανθρωπικόν τούτο έργον σας.

Και ελπίζω ότι συχνά θα μας ενθυμήσθε αλλά πρώτον θα σας ζητήσω χιλίαι φοραί συγνώμην και να σας παρακαλέσω εάν είναι δυνατόν να μου αποστείλλεται μερικά σιγαρέττα όσον εδώ έχομεν τούτων έλεγχον και δη χρημάτων έλειψιν.

Μεθ' υπολήψεως

Κελέσης Αντώνιος

Η Σύστασίς μου

Υποδεκανέαν

Κελέσην Αντώνιον

22ον Πεζ. Σύν/γμα

11ου λόχου

Τ.Τ. 904

----- Μερ/χία (Τέως Αρχιπελάγους)

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Αντώνη Κελέση lightbox[kelesis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Αντώνη Κελέση Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Αντώνη Κελέση lightbox[kelesis]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Αντώνη Κελέση