Μαυριδής

Τ.Τ. 901 - 12/8/22

Κυρίαν Πρόεδρον Ελένη Καναράχου

Μύθυμνα

Μετά μεγάλης χαράς έλαβον σήμερον το αποσταλέν Δώρον σας το οποίο με μερικούς συναδέλφους άνοιξα και μετά θαυμασμού έβλεπαν τι θα ευρεθή εντός του Δέμματος και τους επρόσφερα συνάμα από εν σιγάρον και ήμηση λοκούμια διότι ήταν πολύ και αυτό όμως αρκεί διότι εκ των διαφόρων μερών του κράτους έκπληκτοι έμειναν δια την προθυμίαν σας.

Εγώ δε με δακρυσμένους οφθαλμούς εμελετούσα τα γραφόμενά σας, τα οποία τόσο αισθητά, μας πήρεν όλους στα γερά το παράπονον.

Απερίγραπτος τέλος η συνκήνησίς μας όλων.

Τας απείρους εγκαρδίους μου ευχαριστίας εις τον Σύλλογον Κων και Δων και ήθε γρήγορα να εύχωμαι των ποθητών μας ονείρων και επιστρέψομαι νικηταί ένδοξοι, σώοι και αβλαβής εις τας πατρίδας μας.

Με συνγκίνηση διατελώ

ο Συμπολίτης σας

Γ. Μαυριδής

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μαυριδή lightbox[mavridis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μαυριδή Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Μαυριδή lightbox[mavridis]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Μαυριδή