Μεταξωτός Δ.

Τ.Τ. 902 τη 14/8/22

Σεβαστόν Σύλλογον Κων Δων Μηθύμνης

Μετά μεγάλης χαράς έλαβον το προσφιλές ημών δέμα σας.

Ευγνωμονών για την άμετρον καλωσύνην που λαμβάνετε να ανακουφίζητε παντίως τους πολεμούντας.

Διατελώ μεθ' υπολήψεως
Δ. Μεταξοτός
Λοχίας 18ου Πεζ.
11ου Λόχου
Τ.Τ. 902

Η επιστολή του Δ. Μεταξωτού lightbox[metaxotos]Η επιστολή του Δ. Μεταξωτού