Βραβεία - έπαινοι

Βραβεία - έπαινοι

Το έργο του συλλόγου μας έχει αναγνωριστεί από την κοινωνία. Οι ευχαριστήριες επιστολές είναι πολλές και αφορούν διάφορες δράσεις μας. Η ίδια αναγνώριση έρχεται ακι από τους φορείς με ξεχωριστή θέση την αναγνώριση από την Ακαδημία Αθηνών.

Ακαδημία Αθηνών