Βοήθεια στους άπορους μαθητές της Μήθυμνας

Βοήθεια στους άπορους μαθητές της Μήθυμνας

Στο αρχείο του συλλόγου, συχνά, συναντάμε αλληλογραφία με το Δημοτικό Σχολείο Μηθύμνης.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία αυτή ο σύλλογος ζητά από το σχολείο κατάλογο με τους άπορους μαθητές καθώς και μετις ανάγκες που αντιμετωπίζουν.

19291217_Μεικτόν Δημοτικόν ΣχολείονΜηθύμνης - Κατάλογος απόρων μαθητών σχολείου 01.jpg

19291217_Μεικτόν Δημοτικόν ΣχολείονΜηθύμνης - Κατάλογος απόρων μαθητών σχολείου 02.jpg

19241204_Δημοτικόν Σχολείον Αρένων Μηθύμνης - Ρούχα και παπούτσια σε άπορους μαθητές.jpg

19241110_Δημοτική Σχολή Θηλέων Μολύβου - Κατάλογος απόρων 01.jpg

19241110_Δημοτική Σχολή Θηλέων Μολύβου - Κατάλογος απόρων 02.jpg

19231222_Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων Μήθυμνας - Κατάλογος μαθητών εχόντων ανάγκην βιβλίων και υποδημάτων.jpg

19230427_Υποδιοίκησις Μηθύμνης - Ελένη Γρηγοριάδου άξια κάθε προστασίας και συνδρομής.jpg

19311202_Μεικτόν Δημοτικόν Σχολείον Μηθύμνης - Κατάλογος απόρων μαθητών 01.jpg

19311202_Μεικτόν Δημοτικόν Σχολείον Μηθύμνης - Κατάλογος απόρων μαθητών 02.jpg

19341024_Μεικτό Δημοτικόν Σχολείον Μηθύμνης - Διάθεση χρηματικού ποσού για αγορά βιβλίων.jpg