Έντυπα της εποχής

Από τη μελέτη του αρχείου προκύπτει και η γνωριμία μας με διάφορα έντυπα της εποχής.

Έντυπα της εποχής

Από τη μελέτη του αρχείου προκύπτει και η γνωριμία μας με διάφορα έντυπα της εποχής.

 

19251228_Εφημερίς Ταχυδρόμος - Παραγγελία εισιτηρίων.jpg

19291215_Εφημερίς των Ελληνίδων - Έκδοση εφημερίδος.jpg

Η Άμυνα των Ελληνίδων - Εφημερίδα.jpg

19260427_Καινή Κτίσις - Ανανέωση συνδρομής 01.jpg

19260427_Καινή Κτίσις - Ανανέωση συνδρομής 02.jpg