Η ιστορία μέσα από τις σφραγίδες

Η ιστορία μέσα από τις σφραγίδες

Ο σύλλογος διατηρεί αξιόλογη αλληλογραφία με πολλούς φορείς. Τα έγγραφα φέρουν τις ανάλογες σφραγίδες και μέσα απ' αυτές κάνουμε ένα ακόμα ταξίδι στο χρόνο.

 

Δασονομείον Μηθύμνης

 

 

Εθνικόν Συμβούλιον Ελληνίδων Γυναικών

Είναι η πρώτη Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1908 με τη συμμετοχή, από το πρώτο έτος, 50 νομικά αναγνωρισμένων γυναικείων οργανώσεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο αριθμός αυτός υπέστη αυξομειώσεις διαχρονικά, αλλά χωρίς να υπολείπεται από τα αρχικά του επίπεδα. Το Ε.Σ.Ε. έχει επίσης άτομα-μέλη, διακεκριμένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζουν την οργάνωση αλλά δεν καθορίζουν την διοίκηση ή την πολιτική του. Όλες οι οργανώσεις -μέλη, Ελλάδας και Κύπρου, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα επί μέρους σκοπών και ενδιαφερόντων αλλά παράλληλα επιδιώκουν από κοινού την εξύψωση της θέσης της γυναίκας.

Ο Σύλλογός μας είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων από το _____. Η αλληλογραφία με τον φορέα αυτό είναι αρκετά συχνή και πραγματεύεται θέματα που αφορούν στα δικαιώματα της γυναίκας.

 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

 

 

Γυμναστικός Σύλλογος Ε.Φ.Α. Μηθύμνης

 

 

Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Μηθύμνης "Ολυμπιάς"

 

 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.

 

 

Εφημερίς "Λεσβιακός Τύπος"

 

 

Ιερά Μητρόπολις Μηθύμνης

 

 

Οικονομική Εφορία Μολύβου

 

 

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Πέτρας "Η Ελπίς"

 

 

Κοινότης Μηθύμνης - Βαφειού

 

 

Κοινότης Μηθύμνης - Βαφειού

 

 

Σύλλογος Μηθυμναίων Αθήνας

 

 
 Ιερά Μητρόπολις Μηθύμνης
 

Σύνδεσμος Νέων Μηθύμνης

 

 

Σύνδεσμος Εθνικής Σωτηρίας

 

 

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Μηθύμνης