Φαναράς

Καν Πρόεδρον Συλόγου "η αγάπη"

Μήθυμναν

Σήμερον έλαβον το δώρον σας κι έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ που μας ενθυμείσθε και ημάς που βρισκόμαστε εδώ πάνω στα βουνά της Μ. Ασίας, χάρην της ελευθερίας των αδελφών μας, και της δόξης της πατρίδος μας. Προς τούτοις είμεθα υπερήφανοι διότι έχουμε εις το χωργιό μας έναν Σύλλογον που μας βοηθά εις το έργον μας. Από τα δώρα σας εμείναμε κατευχαριστημένο, θα επιθυμούσαμε όμως τα δώρα σας ταύτα να ήσαν εκλεκτά βιβλία γιανα διαβάζουμε και να περνάμε τη μοναξιά μας

Ευχαριστώ

Φαναράς

Τ.Τ. 927 29-7-22

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Φαναρά lightbox[fanaras]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Φαναρά