Γιαννάκου

005_19220807_Γιαννάκου.jpg

Τ.Τ. 904 τη 7η Αυγούστου 1922

Αξιότιμος κυρία

Με μεγάλη ευχαρίστηση επήρα το δέμα σας και σας υπερευχαριστώ διότι γίνατε εσείς αιτία να συσταθεί ένας τοιούτος φιλανθρωπικός Σύλλογος ο οποίος ανακουφίζει ημάς τους στρατιώτες οι οποίοι ευρισκόμεθα μακράν των οικογενειών μας.

Μεθ' υπολήψεως

Γιαννακού

Η επιστολή του Γιαννακού lightbox[giannakou]Η επιστολή του Γιαννακού